शिष्यवृत्ती परीक्षेत महाराष्ट्र विद्यालयाचे नाव राज्याच्या यादीत.

Picture of starmazanews

starmazanews

स्टार माझा न्यूज संपादक :- रियाज  पठाण 9405749898 / 9408749898
बार्शी प्रतिनिधि दिनांक 3 जुलै  2024        महाराष्ट्र विद्यालय बार्शी मधील विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये घवघवीत यश संपादन केले. यामध्ये इयत्ता ५ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा २०२३-२४ मध्ये  ७२ विद्यार्थी पात्र झाले असून त्यापैकी १५ वी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीधारक झाले आहेत.
८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा २०२३-२४ मध्ये ६२ विद्यार्थी पात्र झाले असून त्यापैकी १९ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीधारक झाले आहेत. व २ विद्यार्थीनी राज्यात २० वा क्रमांक मिळवत राज्याच्या  गुणवंत यादीत स्थान मिळवले आहे.

इयत्ता ५ वी साठी श्री.जी.एम. देशपांडे, श्रीमती एस.डब्ल्यू. करंजकर, श्री.स्वप्निल पाटील, श्रीमती पी.एस. जाधव व श्री ए.आर.जाधव तर इयत्ता ८ वी साठी श्री.जी.एम. देशपांडे, श्री.एस.एम. डिसले व श्रीमती ए.व्ही. पवार या सर्व शिक्षकांचे विशेष मार्गदर्शन लाभले
सर्व यशस्वी विद्यार्थी व मार्गदर्शक शिक्षक यांचे संस्थेचे अध्यक्ष मा. डॉ.बी.वाय. यादव,उपाध्यक्ष एन.एन. जगदाळे, संस्थेचे सचिव तथा शाळा समितीचे अध्यक्ष पी.टी.पाटील, सहसचिव तथा शाळा समितीचे सदस्य श्री.ए.पी.देबडवार, संस्थेचे खजिनदार श्री.जयकुमार शितोळे,शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य श्री. व्ही.एस.पाटील,बी.के.भालके सर्व कार्यकारिणी सदस्य व सर्व संस्था सदस्य, विद्यालयाच्या प्राचार्या के.डी.धावणे,उपमुख्याध्यापक श्री.आर.बी. सपताळे, पर्यवेक्षक श्री.एस.सी.महामुनी,पर्यवेक्षिका श्रीमती एन.बी.साठे, सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी अभिनंदन केले.

starmazanews
Author: starmazanews

News analysts, reporters, and journalists keep the public updated about current events and noteworthy information.

Recent Posts
error: Content is protected !!