दिव्यांग बांधवांना ५% निधी तसेच व्यवसायासाठी गाळे भाड्याने देण्यात यावेत.

Picture of starmazanews

starmazanews

स्टार माझा न्यूज परंडा प्रतिनिधी गोरख देशमाने                                               परंडा प्रतिनिधी परंडा शहरातील नगर परिषद  कार्यालय परंडा महाराष्ट्र शासन निर्णय  २०१५  नुसार सुधारीत  निमावली नुसार उपरयुक्त  विषयान्वे  दिव्यांग उद्योग समुह परंडा शहर अध्यक्ष गोरख देशमाने यांनी मुख्याधिकारी नगर परिषद कार्यालय परंडा यांनी लेखी पत्र दिले पत्रात पुढे  म्हटले आहे की सन २०२३ / २४ आर्थिक वर्षात ५% निधी  लवकरात लवकर दिव्यांगना निधी वितरीत करावे नोहेंबर २०२३ मध्ये नगरपरिषद कामालयाने   काही मोजक्याच दिवांगाना निधी वितरीत करण्यात आला त्याचा रितसर खुलासा देण्यात यावा  तसेच नगर परिषद कार्यालयामार्फत दिव्यांगांना व्यवसाय करण्यासाठी नगर परिषद हद्दीतील मालकीचे दुकान गाळे भाडे तत्वावर दिव्यांग नियमानुसार ५% व्यवसाय करण्यासाठी गाळे उपलब्ध करून देण्यात यावे  असे लेखी पत्रात नमुद करण्यात आले या पत्रावर दिव्यांग बांधवाचे  स्वाक्षऱ्या आहेत.

www.starmazanews.com स्टार माझा न्यूज संपादक :- रियाज  पठाण 9405749898 / 9408749898

starmazanews
Author: starmazanews

News analysts, reporters, and journalists keep the public updated about current events and noteworthy information.

Recent Posts
error: Content is protected !!