डीसीसी बँकेसमोरील अतिक्रमण काढून दोन्ही बाजूने नाल्या बांधण्याची मागणी.

Picture of starmazanews

starmazanews

स्टार माझा न्यूज:- परंडा प्रतिनिधी गोरख देशमाने.

परंडा दि २१ (प्रतिनिधी) शहरातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक समोर रस्त्यावरील अतिक्रमण काढून रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने नाल्या बांधण्यात यावे अशी मागणी फिरोज मनीयार यांनी मुख्याधिकारी मनीषा वडेपल्ली यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. नगर परिषदेसमोर उपोषण करण्याचा इशारा यात दिला आहे.
मनियार यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की डीसीसी बँकेसमोर या भागातील काही नागरिकांनी जुनी गटार बुजून रस्त्यावर अतिक्रमण केले आहे त्यांचे सांडपाणी समोरच्या नालीत सोडले आहे ते पाणी मनियार यांच्या घरासमोरच साचुन राहते ते पुढे जात नाही त्याची दुर्गधी येते असे निवेदनात म्हटले आहे. रस्त्यावरील अतिक्रमण काढून दोन्ही बाजूनी नाल्या बांधण्यात यावेत अशी मागणी मनियार यांनी केली आहे .

www.starmazanews.com संपादक :- रियाज पठाण 9405749898 / 9408749898

starmazanews
Author: starmazanews

News analysts, reporters, and journalists keep the public updated about current events and noteworthy information.

Recent Posts
error: Content is protected !!