शासन आपल्या दारी,
महाराष्ट्र राज्य इतर महामंडळाच्या विविध कर्ज योजना.

Picture of starmazanews

starmazanews

www.starmazanews.com स्टार माझा न्यूज संपादक :- रियाज पठाण 9405749898 / 9408749898


उस्मानाबाद; दिनांक : 19 जुलै 2023 :- शासन आपल्या दारी या अभियानांतर्गत राज्यभरात नागरिकांना वेगवेगळया योजना आणि उपक्रमांच्या माध्यामातून लाभ देण्याचे काम राज्य शासनाकडून मोठया प्रमाणात केल्या जात आहेत. या विशेष लेखात आपण महाराष्ट्र राज्य इतर महामंडळामार्फत दिल्या जाणाऱ्या विविध कर्ज योजनेबाबत जाणून घेणार आहोत.तर मित्रानो महाराष्ट्र राज्य इतर महामंडळामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या कर्ज योजनांचे सन २०२३ -२४ या आर्थिक वर्षासाठी बीजभांडवल योजनेचे ४६, थेट कर्ज योजनेचे ग्रामीण भागासाठी ९० व शहरी भागासाठी २०, वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेचे १२२, गट कर्ज व्याज परतावा योजनेचे १३, शैक्षणीक कर्ज व्याज परतावा योजनेचे ११ व महिला स्वंयसिध्दी व्याज परतावा योजनेचे १४४४४ उद्दीष्ट प्राप्त झाले आहे.

वैयक्तिीक कर्ज व्याज परतावा, गट कर्ज व्याज परतावा योजना, शैक्षणीक कर्ज व्याज परतावा योजना व महिला स्वंयसिध्दी व्याज परतावा योजनांसाठी महामंडळाच्या www.msobcfdc.org या वेबसाईटवर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा तसेच थेट कर्ज योजना व बीजभांडवल कर्ज योजनेच्या अर्जांसाठी जिल्हा कार्यालयाशी कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा.

महामंडळाच्या योजना:- २०% बीजभांडवल योजना,सदर योजना राष्ट्रीयकृत बँका व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या माध्यमातून राबवण्यात येते.यात महामंडळाचे कर्ज २०%, बॅकेचे कर्ज ७५%, व लाभार्थीचा सहभाग ५% असतो. कर्ज सहभागांची रक्कम बँकेने एकुण मंजुर केलेल्या कर्ज रकमेवर असते,कर्ज रक्कम मर्यादा रु.५ लक्ष,कर्ज फेडीची कालमर्यादा ५ वर्षे,व्याजदर महामंडळाच्या सहभाग रकमेवर ६% व बॅकेच्या सहभाग रकमेवर प्रचलित बॅक व्याज दरानुसार कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु. १ लक्ष पर्यंत,अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षे असावे

थेट कर्ज योजना,सदर योजना महामंडळामार्फत राबवण्यात येते.कर्ज मर्यादा रु. १ लक्ष,अर्जदाराचा सिबिल स्कोअर किमान ५०० इतका असावा,वय १८ ते ५५ वर्षे,परत फेडीचा कालावधी ४ वर्षे, नियीमत कर्ज परतफेड करणाऱ्या लाभार्थींना व्याज आकारले जाणार नाही (हप्ता मासिक रु.२०८५) तथापि थकित कर्ज रकमेवर ४% व्याज आकारण्यात येते,कुटुंबाचे वार्षीक उत्पन्न मर्यादा रु.१ लक्ष पर्यंत असावी

वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना,सदर योजना राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी क्षेत्रातील बँका तसेच नागरी बॅका मार्फत राबवीण्यात येते. कर्ज मर्यादा १० लक्ष असून महामंडळाच्या वेबपोर्टल,संगणक प्रणालीवर नोंदणी अनिवार्य आहे.कुटुंबाचे वार्षीक उत्पन्न मर्यादा ८ लक्ष रूपये पर्यंत,कर्ज परतफेडीचा कालावधी बँक निकषानुसार,कर्ज रकमेचे हप्ते नियमित भरल्यास व्याज परतावा रक्कम महामंडळ नियमानुसार लाभार्थीच्या आधार लिंक खात्यात दरमहा जमा करण्यात येईल,पात्र लाभार्थीस L.O.I (Letter of Intent) दिले जाईल त्या आधारे बँकेकडून कर्ज मंजुर करुन घ्यावे लागेल,गट व्याज परतावा योजना,सदर योजना बँके मार्फत राबवीण्यात येते,महामंडळाच्या निकषानुसार विहीत केलेल्या वार्षीक उत्पन्न मर्यादेतील बचतगट भागीदारी/सहकारी संस्था शासन प्रमाणीत,कर्ज मर्यादा रु.१० लक्ष ते ५० लक्ष,महामंडळाच्या वेबपोर्टल/संगणक प्रणालीवर नोंदणी अनिवार्य,गटातील सर्व लाभार्थीचे खाते आधार लिंक असणे अनिवार्य,गटातील लाभार्थीचे वय १८ ते ४५ वर्षे, गटातील भागीदारांचे खाते किमान रु.५०० कोटींच्या वर ठेवी असलेल्या व कोअर बँकींग सिस्टीम,असलेल्या राष्ट्रीयकृत/शेडयुल्ड बँकेत खाते असावे,गटातील सदस्यांनी यापूर्वी महामंडळाच्या वा इतर महामंडळाच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा,गटातील सर्व सदस्यांचा सिबील स्कोअर किमान ५०० असावा, कर्ज परतफेडीचा कालावधी ५ वर्षे वा कर्ज कालावधी या पैकी जो कालावधी कमी असेल तो, कर्ज रकमेचे हप्ते नियमित भरल्यास व्याज परतावा रक्कम महामंडळ नियमानुसार लाभार्थीच्या आधार लिंक खात्यात दरमहा जमा करण्यात येईल,पात्र गटास L.O.I. दिले जाईल त्या आधारे बॅकेकडुन कर्ज मंजुर करुन घ्यावे लागेल,

शैक्षणीक कर्ज व्याज परतावा योजना,सदर योजना बँकेमार्फत राबवण्यात येते, बँक कर्ज रकमेवरील व्याज परतावा, देशांतर्गत व परदेशी उच्च शिक्षणासाठी रु.१० लक्ष व २०, महामंडळाच्या वेबपोर्टल/संगणक प्रणालीवर नोंदणी अनिवार्य, विद्यार्थीचे वय १७ ते ३० वर्षे,लक्ष पर्यंत अनुक्रमे,अर्जदाराची कौटुंबीक वार्षीक उत्पन्न मर्यादा रु.८ लक्ष,अर्जदार १२ वी ६०% गुणांसह उत्तीर्ण असावा, देशांतर्गत अभ्यासक्रम : १. आरोग्य विज्ञान, २. अभियांत्रीकी, ३. व्यावसायीक व व्यवस्थापन, ४. कृषी, अन्नप्रक्रीया व पशुविज्ञान,व्यवस्थापन • बँकेने उपलब्ध करुन दिलेल्या कर्जामध्ये फक्त शैक्षणीक शुल्क, पुस्तके व साहीत्य खरेदीचा सामावेश राहील,परदेशी अभ्यासक्रम : १. आरोग्य विज्ञान, २. अभियांत्रीकी, ३. व्यावसायीक व परदेशी अभ्यासक्रमांसाठी Qs (Quacquarelli Symonds) रॅकींग/गुणवत्ता निकषांनुसार संस्थेचे स्थान २०० पेक्षा आतील,परदेशी अभ्यासक्रमाकरीता पात्र परिक्षा GRE (Graduate Record Exam.), TOEFL (Tset of English as Foreign Language) परिक्षा उत्तीर्ण.

कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना:राज्यातील इतर मागासवर्गीय समाजातील परंपरागत व्यवसायाचे आधुनिकीकरण झालेले असल्यामुळे त्या परंपरागत व्यवसायात कार्यरत असलेल्या तसेच इतर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेल्या इतर मागासवर्गीय समाजातील पात्र व्यक्तींना आधुनिक प्रशिक्षणाचा लाभ व्हावा,तसेच कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रदान करुन त्यांना कौशल्यपुर्ण बनविणे व त्याव्दारे रोजगार किंवा स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देणे, वयोमर्यादा १८ ते ५० वर्षे, शिक्षण १० वी उत्तीर्ण,महामंडळाच्या / MSSDS च्या वेबपोर्टलवर उमेदवाराने नांव नोंदणी करणे अनिवार्य आहे,इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र, एकत्र कुटुंबाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र (८ लक्ष पर्यंत), वयाचा दाखला, रहिवासी दाखला, आधार कार्ड अपलोड करावे लागेल,बाजारपेठेत उपलब्ध असलेल्या सेवा, नोकऱ्यांची मागणी विचारात घेऊन प्रशिक्षण अभ्यासक्रम महामंडळामार्फत निवडण्यात येईल,महामंडळाने निवड केलेल्या अभ्यासक्रमातुन उमेदवारास त्याच्या कल चाचणीच्या आधारावर अभ्यासक्रमाची निवड करता येईल,स्किल इंडीया पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या प्रशिक्षण संस्थेमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येईल. संपुर्ण प्रशिक्षण महामंडळामार्फत देण्यात येईल, प्रशिक्षणादरम्यान दैनंदिन हजेरी अनिवार्य राहील.

महिला स्वयसिध्दी व्याज परतावा योजना:इतर मागास प्रवर्गातील महिलांचे सक्षमीकरण करुन त्यांना स्वावलंबी,व आत्मनिर्भर बनवणे,बचत गटातील महिलांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तुंचे उत्पादन, प्रक्रीया, आधारीत मुल्य उद्योगांकरीता बॅकेमार्फत मंजूर केलेल्या रु.५ लक्ष ते १० लक्ष पर्यंतच्या कर्ज रकमेवरील १२% व्याजाच्या मर्यादेत व्याज परतावा महामंडळाकडुन उपलब्ध करुन देण्यात येईल. • महामंडळाच्या वेबपोर्टल/संगणक प्रणालीवर नोंदणी अनिवार्य,महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या CMRC मार्फत शिफारस केलेल्या महिला बचत गटात किमान ५०% इतर मागास प्रवर्गातील महिला असतील असा बचत गट व्याज परतावा योजनेसाठी पात्र राहील,पात्र महिला बचत गटातील इतर मागास प्रवर्गाच्या महिला अर्जदारांना सदर व्याज परतावा योजनेचा लाभ महामंडळाकडुन घेता येईल.

प्रथम टप्यात ५ लक्ष पर्यंत कर्ज बॅकेकडुन उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात येईल,प्रथम टप्यातील कर्ज नियीमत फेडल्यानंतर व्दितीय टप्यात १० लक्ष पर्यंत कर्ज बँकेकडुन मंजुर करुन घेण्यास पात्र होईल, L.O.I. ( पात्रता प्रमाणपत्र ) व्दारे बँकेने मंजुर केलेल्या आणि नियमित कर्ज परतफेड केलेल्या बचत गटास १२% पर्यंतच्या व्याज मर्यादेत व्याज परतावा बँक प्रमाणीकरणानुसार मिळेल,

पात्रतेचे निकष: लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा इतर मागासवर्गीय रहीवासी असावा, तो महामंडळाचा, बँकेचा अथवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा, कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस योजनेचा लाभ घेता येईल,अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्याचे त्याला ज्ञान किंवा अनुभव असावा. • कर्जाच्या अटी व शर्ती महामंडळ ठरवेल त्याप्रमाणे रहातील,योजनांच्या अधिक माहितीसाठी व अर्जासोबत जोडावयाच्या कागदपत्रांच्या तपशिलासाठी महराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, पहिला मजला, बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीजवळ, उस्मानाबाद क्रमांक ( ०२४७२ – २२३८६३ ) येथे कार्यालयीन वेळेत संपर्क सधावा.

starmazanews
Author: starmazanews

News analysts, reporters, and journalists keep the public updated about current events and noteworthy information.

Recent Posts
error: Content is protected !!