सैनिक वसतिगृहात प्रवेश घेण्याबाबत विद्यार्थ्यांना आवाहन

Picture of starmazanews

starmazanews

 

www.starmazanews.com संपादक :- रियाज पठाण 9405749898 / 9408749898

उस्मानाबाद,दि,14जुलै 2023 :- जिल्हयातील गरजू आणि पात्र सेवारत सैनिक,माजी सैनिक,वीरनारी, माजी सैनिक  विधवा व इतर नागरीक यांना कळविणेत येते की,सैनिकी मुलांचे वसतिगृह येथे शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 वसतीगृह प्रवेश इयत्ता 10 वी,11 वी, 12 वी, ITI पदवीका,पदवी,वैदयकीय व अभियंत्रीकी महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या तसेच पदवीत्तर शिक्षण घेणाऱ्या पाल्यांच्या (पंचवीस वर्षाच्या खालील) सैनिकी मुलांचे वसतीगृह,उस्मानाबाद येथील वसतीगृह अधिक्षक साहेबराव कुंडलिक वाघमारे यांची प्रत्यक्ष भेट घेवून अथवा मोबाईल व्दारे संपर्क करावा.

नवीन व वसतीगृहातील जुन्या विद्यार्थ्यीनी प्रवेशा संबधीत वसतीगृह अधिक्षक यांच्याकडे संपुर्ण कागदपत्रे जमा करावी.वसतीगृह अधिक्षक यांचा मोबाईल क्रमांक 9767293403 व पत्ता : सैनिकी मुलांचे वसतिगृह, ख्वाजानगर,धारासुर मर्दीनी मंदीराजवळ,होमगार्ड ऑफीसच्या शेजारी उस्मानाबाद-413501 असा आहे.

तेव्हा प्रवेश संबधीतची कागदपत्रे जमा करण्याची शेवटची तारीख 28 जुलै 2023 आहे. याची सर्वांनी नोंद घ्यावी,असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी मिलिंद तुंगार यांनी केले आहे.

 

starmazanews
Author: starmazanews

News analysts, reporters, and journalists keep the public updated about current events and noteworthy information.

Recent Posts
error: Content is protected !!