कृषि विभाग, जिल्हा परिषद उस्मानाबाद यांचे मार्फत विविध वैयक्तिक योजनांसाठी अर्ज घेणे सुरू.

Picture of starmazanews

starmazanews

स्टार माझा न्यूज परंडा प्रतिनिधी गोरख देशमाने.

कडबाकुट्टी- सदर योजनेअंतर्गत 10000/- रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
पाणबुडी मोटर संच- सदर योजनेअंतर्गत 10000/- रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
पी व्ही सी पाईप संच – सदर योजनेअंतर्गत प्रती संच 10000/- रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
बायोगॅस संयंत्र- सदर योजनेअंतर्गत प्रती सयंत्र 22850/- रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
टोकन यंत्र- प्रती यंत्र 4000/- रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
निबोंळी पावडर यंत्र- प्रती यंत्र 20000/- रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
फवारणी पंप- प्रती पंप 2000/- रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे
या सर्व योजना 50 टक्के अनुदानावर राबविण्यात येत असून या योजनांसाठी पंचायत समिती कृषि विभाग स्तरावर अर्ज घेणे सुरु आहे. सदर योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पंचायत समिती कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी कृषी यांचेकडे दि 3 जून 2023 पर्यत अर्ज सादर करावेत असे आवाहन कृषी विकास अधिकारी जिल्हा परिषद धाराशिव उस्मानाबाद चे प्रमोद राठोड यांनी केले आहे. .
बायोगॅस सयंत्र उभा करून कार्यान्वित केल्यावर अनुदान देण्यात येईल. या योजनांची अधिक माहिती घेण्यासाठी आपल्या तालुक्याच्या पंचायत समितीतील कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी कृषी यांच्याशी संपर्क साधावा. ज्या लाभार्थ्यांचे अर्ज प्रथम प्राप्त होतील त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. सर्व तालुक्यांना प्रवर्गनिहाय लक्षांक वितरीत करण्यात आलेला आहे.
अर्ज सादर करताना कागदपत्रे
सातबारा/८ अ
बँक पासबुक
आधार कार्ड
विहित नमुन्यातील अर्ज
कडबा कुट्टी साठी जनावरे असलेचा दाखला
बायोगॅस साठी जनावरे असलेचा दाखला.

www.starmazanews.com संपादक :- रियाज पठाण 9405749898 / 9408749898

starmazanews
Author: starmazanews

News analysts, reporters, and journalists keep the public updated about current events and noteworthy information.

Recent Posts
error: Content is protected !!