खासापुरी ता परंडा येथील रहिवाशांना गाव सोडून उघड्यावर बसण्याची वेळ.

Picture of starmazanews

starmazanews

स्टार माझा न्यूज :- परंडा प्रतिनिधी गोरख देशमाने

खासापुरी गाव ता परंडा येथील रहिवासी असलेल्या जनतेला गाव सोडून उघड्या रानावर आपल्या लहान मुला बाळांना घेऊन बसण्याची वेळ आली आहे ही बाब लक्षात घेऊन बळीराजा शेतकरी संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य संपर्क प्रमुख मा रमेश गणगे यांनी दिनांक 9/1/2023 रोजी तहसीलदार व उप अभियंता एम एस सी बोर्ड लेखी निवेदन देऊन तातडीने कुठल्याही क्षणाचा विलंब न होता जे लागतील त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्या व स्थलांतर केलेल्या जागी २४ तासांच्या आत रस्ते @लाईट @पाणी व ताबडतोब मिळवून देण्यासाठी निवेदन देण्यात आले होते प्रत्येक कुटुंबाला रहाण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे तसेच त्या ठिकाणी लगेचच पाणीपुरवठाची व लाईटची व्यवस्था करावी बळीराजा शेतकरी संघटनेचे निवेदनाची तात्काळ दखल घेऊन कुठल्याही गोष्टीची कमतरता भासू देणार नाही असे आश्वासन परंडा तहसीलदार साहेबांनी लेखी पत्राद्वारे देण्यात आली आहे आज महाराष्ट्र राज्य संपर्क प्रमुख यांनी महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे पीए मा संदिप जाधव साहेब यांचा बरोबर फोन द्वारे माहिती कळवल्यानंतर तत्काळ परंडा तहसीलदार साहेबांना आदेश देण्यात आले आज 10/1/2023 रोजी स्थलांतरित करण्यात आलेल्या कुटुंबाची आज पाहाणी करून रात्रीचा दिवस करून लवकरात लवकर सर्व सुविधा खासापुरीतील जनतेला मिळवून देण्याच काम चालू केले आहे
यावेळी उप अभियंता एम एस सी बोर्ड तसेच गटविकास अधिकारी पंचायत समिती परांडा आणि उपविभागीय अभियंता जीप ग्रामीण पाणीपुरवठा भूम विभाग यांना तात्काळ लाईट आणि पाण्याची व्यवस्था करावी असेल लेखी पत्राद्वारे तहसील कार्यालय कडून बळीराजा शेतकरी संघटनेला कळविण्यात आले आहे,
मा रमेश गणगे महाराष्ट्र राज्य संपर्क प्रमुख बळीराजा शेतकरी संघटना.

www.starmazanews.com संपादक :- रियाज पठाण 9405749898/9408749898

starmazanews
Author: starmazanews

News analysts, reporters, and journalists keep the public updated about current events and noteworthy information.

Recent Posts
error: Content is protected !!